WET EN FISCUS NEDERLAND

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)
U moet éénmalig BPM betalen zodra een personenauto, motor of bestelauto in het Nederlandse kentekenregister op uw naam geregistreerd wordt. Koopt u in Nederland een auto of motor? Dan factureert de leverancier het voertuig inclusief BPM. Koopt u uw voertuig in een ander EU land, dan moet u zelf aangifte doen voor de BPM.

De hoogte van de BPM is afhankelijk van het type brandstof en de CO2-uitstoot van het voertuig.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
MRB is een jaarlijkse belasting. MRB is afhankelijk van het type voertuig, de brandstofsoort en het gewicht van het voertuig. Daarnaast is er sprake van een provinciale toeslag. Elektrische auto's betalen geen MRB en voor hybride voertuigen geldt tot 2020 een verlaagd tarief.

BTW
De BTW op personenvoertuigen bedraagt 21% en is voor ondernemers volledig terug te vorderen. Dit geldt ook voor BTW op alle autogerelateerde kosten als onderhoud, banden en brandstof. Wordt de auto ook privé gebruikt dan dient u jaarlijks een correctie te betalen in verband met privégebruik. De correctie bedraagt 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief BTW en BPM.

Fiscale bijtellingsregeling voor de gebruiker
Indien u een auto ter beschikking gesteld krijgt van uw werkgever of uw eigen onderneming, is fiscale bijtelling van toepassing. Deze bijtelling wordt via de salarisadministratie in uw loon verwerkt en bedraagt standaard 22% voor alle auto's. Er wordt een uitzondering gemaakt voor nul-emissie voertuigen (volledig elektrisch en waterstof), hiervoor geldt een verlaagd tarief van 4%. Vanaf 2019 geldt dit voor elektrische auto's alleen nog voor de eerste EUR 50.000,=, daarboven wordt belast met het standaard tarief van 22%.

Geen fiscale bijtelling - Verklaring “geen privégebruik auto”.
Rijdt u minder dan 500 km. privé, dan kunt u een verklaring “geen privégebruik auto” aanvragen. Dit mag alleen als u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. U moet dit altijd kunnen bewijzen door middel van een sluitende rittenregistratie. Woon-werk kilometers gelden als zakelijke kilometers.

Kenteken voertuig
Het kenteken is gekoppeld aan het voertuig. Een kentekenbewijs bestaat uit een kentekencard op creditcardformaat dat in de auto aanwezig dient te zijn en een tenaamstellingscode. Bij verkoop van de auto dient het kenteken overgeschreven te worden op naam van de nieuwe eigenaar bij een kentekenloket. Hiervoor heeft u de tenaamstellingscode nodig.

Nuttige links

Belastingdienst Nederland - BPM

Belastingdienst Nederland - Bereken uw motorrijtuigenbelasting

Belastingdienst Nederland - BTW en de auto

Rijksoverheid - Nederlands kenteken

Belastingdienst Nederland - Auto via werkgever